SAYIN ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN BÖLÜMLER

EVLİLİK
Allah için yaşayan bir insana Allah güzel bir evlilik imkanı verir. Evlilik Allah için, sevgi ve şefkat ile yaşanır.
Mesed Suresi, 1-5 Ayetlerinin Tefsiri (Cahiliye toplumu evliliklerinde menfaatçilik) Zuhruf Suresi, 61, 69-73 Ayetlerinin Tefsiri (Sonsuza kadar beraber olmaya niyet edilerek evlenilir)
Müslümanlara yapılan zulümleri gözardı edip önceliklerini yanlış seçenlere cevap Adnan Oktar Kuran’da sevgi ve evliliği anlatıyor.
Cennette eşler birlikte olacaktır. Evlilikte menfaate dayalı sevgi olması utanç vericidir.
İnsan evlenirken karşısındakini kullanmak amacıyla evleniyorsa, bu ahlaksızlıktır. Evlilik Allah için, sevgi ve şefkat ile yaşanır.
Kadınların bazıları kendileri egoist, kıskanç olsun ama karşısındaki olmasın istiyorlar. Müslümanlıkta yaş farkı diye bir konu yoktur. Herkes birbiriyle çok rahat anlaşır.
Peygamberimiz (sav)’ın eşleri ile ilişkileri nasıldı? Bir genç kızın ukala ve züppe olması onu itici yapar.
Genç kızları evliliğe zorlamak doğru değil. Allah’a aşık olmadan kadına aşık olunmaz.
Kadınların yaptığı her samimiyetsiz taktik akıllarını örter ve ruhlarını karartır. Adnan Oktar cennetle ilgili soruları cevapladı: Cennette eşi insana binlerce farklı bedenle görülür ve hepsi ona tutkuyla aşıktır.
 

İnsan kadını Allah için sevmezse, Allah için muhabbet duymazsa, Allah’ın tecellisi olarak onu görmezse, onu bir et kemik yığını olarak, makine gibi; bulaşık yıkayan, yemek yapan, evi süpüren, ütü yapan, zaman zaman da işte ihtiyaçlarını giderdiği bir et parçası gibi görürse, ona değer vermemiş oluyor. Saygı da duymamış oluyor. Dolayısıyla içinde bir öfke oluyor. Onu böyle tüketici bir varlık gibi, bir et yığını gibi görüyor. Kadın sevilip sevilmediğini çok iyi bilir. Özellikle samimi olarak sevilmediğini çok iyi bilir. Bunu fark ettiğinde de tabii bir öfke meydana geliyor...
(Adnan Oktar, 30 Temmuz 2010)


Yusuf kıssasında cahiliye ahlakındaki kadının sevgi anlayışı anlatılıyor. Kadınlar çok güzel varlıklar, saygıyla değer vermek çok önemli.
Cennet kadınlarının özelliği eşlerine sevgiyle, tutkulu olmalarıdır. Tarih boyunca kadınlara dünyanın cehenneme çevrildiğini görüyoruz.
Kuran’dan kadının üstün tutulduğu ile ilgili örnekler. Kadınlar merhamette, şefkatte ve detay düşünmede daha üstündür. Erkek üstünlüğünün kaldırılması gerekir.
Erkek egemenliği ve kadınların üzerinden baskı kaldırılmalı. Kadına şiddet Allah korkusu, sevgisi ve eğitimle engellenebilir.
Bağnazlarda kadın düşmanlığı dehşet vericidir. İslam aleminin perişan olmasının nedeni bu uygulamalardır. Kadının ve erkeğin beğenilmesinin dine uygun olduğuna dair Kuran’dan örnekler
Hz. Mehdi (as) döneminde kadınlar süslerini göstererek istedikleri yere gidebileceklerini bildiren hadis. Egoist, kaba, vefalı olmayan bir insanın kadına sevgi göstermesi mümkün değildir.
Allah kadınları çok tatlı yaratıyor. Kadınlar gaddarlığı birbirlerinden öğreniyorlar.

... Bir Müslümanın evleneceği vakit mutlaka Allah’ın rızasını, rahmetini araması lazım. Samimi olarak takvayı araması lazım. Bunu aramadıkları için mutlu olamıyorlar. Yoksa bir insan Allah’ın rızasını bulduğu bir insandan niçin soğusun? Nasıl rahatsız olsun? Nasıl boşanma hissine kapılabilsin? Ancak o takva yönünü kaybederse, Allah’ın rızasına uygun tavrını kaybederse bu mümkün olabilir. Takva yönü devam ettiği müddetçe, Allah’ın rızasına uygun tavrı devam ettiği müddetçe bir kadından da bir Müslümanın soğuması mümkün değildir...
(Adnan Oktar, 25 Nisan 2010)


Kadınlar akıllı ve imanlı erkekleri beğenirler. Bağnazlar kadınların erkeksi, itici ve sert olması gerektiğini düşünüyor.
Kadınların özgür olmadığı her toplum yıkılır. Kadınların erkekleşmesi şu anda büyük bir felaket
Kadınlara baskı utanç verici, kadınlar özgür olmalı. Mehdiyet zamanında kadına değer veren kaliteli Müslümanlar oluşacaktır.
Şu an kadının değerini ve asaletini kaldırdılar. Allah kadınların iffetini korumasını bir güzellik olarak bildirmiştir.
Kadına şiddet yasaklarla değil Allah korkusunun arttırılması ile engellenebilir. Peygamberimiz (sav) hadislerinde Allah'ın tecellisi olarak kadınlara karşı sevginin önemi üzerinde durmuştur.
Peygamberimiz (sav)'in kadınlara değer verilmesi gerektiği ile ilgili sözleri. Kadınlar çiçek gibi güzel olmalı.

ALLAH SEVGİSİ

İnsanlar Allah’ın nimetlerini istiyor ancak Allah’ı anıp, sevmek istemiyorlar. Dünyada yaşanan savaş ve çatışmaların, ekonomik sıkıntıların çözümü Allah’ı sevmektir.
Şükür Allah'ı çok sevmek, Allah'tan çok korkmak demektir. Allah Hz. Mehdi (as)’ı çok sevmektedir.
Allah kullarından sadece Kendisi'ni sevmelerini istiyor. Allah Kendisine aşık olmamızı beğeniyor. Aşık olan Allah için gözü kapalı ateşe girer.
Allah sevdiği kuluna zorlu imtihan verir. Allah aşkına dayanan sevgi ve aşk makbüldür.

... Bütün hücreler Allah aşkına göre yaratılmıştır, Allah’a tutkuya göre. Allah aşkını göremedi mi hücre intihar eder, yani canı yanar. Onun için bir nursuzluktur gider suratlarında. Bir garipliktir yani, elektrikleri olmaz. Heyecan verici yönü olmaz. Ama mümin ve muttaki ise Allah ona özel bir elektrik ve özel bir güç verir. Fakat mümin müminden etkilenecek şekilde yaratılmıştır. Mesela fasık müminden etkilenmez. Kafir de müminden etkilenmez. Onun için Allah onu özellikle ayırmış. Bak Allah “mümin erkekler mümin kadınlara, mümin kadınlar mümin erkeklere” diyor, değil mi? “Münafikun ve münafikat”, münafık kadınlar ve münafık erkekler, onlar da birbirlerine göre oluyorlar. Kafirlerde de aynı şekilde; “müşrikin ve müşrikat”. Müşrik kadınlar ve müşrik erkekler. Onlar da birbirlerine göredir inşaAllah. (Adnan Oktar, 25 Nisan 2010)


Meryem Suresi: Hz. Yahya’ya Allah sevgi duyarlılığı vermiştir. Allah sevgisiz insanların akıllarını kapatıyor en kolay konuyu bile anlayamıyorlar.
Allah sevgisinden dolayı çileye sabretmek aşığın özelliğidir. Komünizmin en korkunç yönü iman, ruh ve Allah sevgisi olmamasıdır.
Allah korkusu sevginin temelini oluşturur. Allah korkusuyla aşk ortaya çıkar. Allah bakılan her detayda sanatını gösteriyor, buna rağmen insanların çoğu Allah'ı anmıyor ve sevmiyor.
Allah candan sevildiğini görmek istiyor, sevildiğini görmediğinde felaket ve yıkım verir. Allah'ın Mehdi'yi çok sevmesinin sebeplerinden biri de Mehdi'nin çektiği çilenin çok fazla olmasıdır.
Allah, insanların çileli ve zor bir ortamda kararlılıkla Kendisi'ni sevmesini beğeniyor. Allah'ı çok seven Allah korusun cehennemde bile olsa cennette gibi olur.
Allah yolunda olanlar cehennemin ortasında da olsa Allah onlara güzel bir hayat yaşatır. Akıllı insan tutkuyla sevilebilir.
Hazreti Yusuf'un Allah aşkı Türkiye 2023'te imanla ve Allah aşkıyla yükselecek.
Allah bizden dua etmemizi, şükretmemizi ve Kendisini çok sevmemizi istiyor. İnsanlar Allah'ı sevmeden, dünyada mutlu yaşayamazlar.
Allah dünyayı sevmemizi istemiyor. Allah'ı sevmeyen bir millete Allah mutluluk vermez.

Tevekkül, Allah’ı sevmek, güzel ahlaklı olmak, hayra yormak, samimi olmak ruha ve bedene gıdadır. Dünyada da, Ahirette de insana mutluluk verir. Kuran’ın da bizden istediği budur. Kuran’ı insanlar iki türlü anlayabiliyor. Biri, işte Kuran’a göre hayat yaşarsan, her şeyin sınırlanır. Bir odaya kapanırsın, mutluluğun gider, kesme vardır, asma vardır, hayata küsme vardır, asosyal olma vardır gibi bir inanç içindeler. Halbuki Kuran bize bir bayram havasının üstünde bir ruh hali veriyor. Hem bize hürriyet verir, hem sevinç verir, hem neşe verir, hem tevekkül verir, hem güzel ahlakın sevincini, onun huzurunu verir. Ve bütün toplumu dengeler, bütün insanlar birbirlerine güvenir, kuşku kalkar, karşılıklı güvensizlikler kalkar. Kuran ahlakının tam uygulanmasında bunlar oluşur. Dolayısıyla da insanlar huzurlu olurlar. (Adnan Oktar, 18 Nisan 2010)


Peygamberimiz (sav) Veysel Karani’yi çok sevmekteydi. Allah çocuklarda hastalıkları Kendisini daha çok sevmelerine ve olgunlaşmalarına vesile eder.
Bağnazlar birbirlerinden nefret ederler, Allah’ı sevmezler. Allah Kendisini hakkıyla sevmeyen ülkelerden bereket ve mutluluğu alıyor.
Adnan Oktar: Sevgisiz ve merhametsiz eğitim Özgecan gibi canlarımızın acımasızca katledilmesine sebep oluyor. Kaliteli yaşamı sevgi ve güzelliğin bir parçası olarak görmek önemlidir.
İnsanlara kavgayı savunmak makul geliyor, sevgiyi savunmayı henüz denemediler. Sevgi olmayınca insanın değeri olmaz.
Türkiye’deki cemaatlerin en hayati konu olan sevgiden çok bahsetmesi gerekir. Allah Mehdiyetten önce dünyada sevginin kıymeti anlaşılsın diye şiddet ve nefreti yaratıyor.
Zulüm ruhu, egoist, bencil ruh yerine sevgi ruhu alırsa Müslümanlar birlik olabilir. Hz. Mehdi (as) siyasete karışmayacak sadece sevginin coşkun uygulayıcısı olacak.
Dünyadaki en güzel şey imandan kaynaklanan sevgidir. Münafıklar Peygamberimiz (sav)'in yakışıklılığına, neşesine ve hanımlara olan sevgisine kin duyuyorlardı.
Kadına şiddet Allah korkusu, sevgisi ve eğitimle engellenebilir. Allah ahir zamanda insanların kalbine Hz. Mehdi (as)’ın sevgisini koyacak ve herkes Mehdiyeti isteyecektir.
İnsanlar telkine çok açıktır, ruhları sevgiye yöneltmeli. Sevgi insanın ahlakıyla birlikte yaratılır.

Allah sevgisi ile. Kalp müsterih oldu mu, vücut rahat oluyor. Hücre ve beden insana saldırmıyor. Öbür türlü sinir sistemi, vücut insana saldırıyor. Derilerini büzüyor. Cildini buruşturuyor. Gözünü bozuyor. Kemiklerini ezmeye başlıyor. O omurgasını bozuyor. Ya boyun fıtığı yapıyor, ya bel fıtığı yapıyor. Kanserler, ülserler... Yani vücut var gücüyle o iman zafiyetinden dolayı debeleniyor adeta. Çırpınıyor kurtulmak için. Çünkü imansızlığa göre yaratılmış değil. Bütün vücut hücreleri imana göre yaratılmış. Onu göremediğinde vücut kanserleşiyor. Yani çırpınmaya başlıyor ve her türlü hastalık, bela başlıyor bu sefer. Gözlerime inanamıyorum. Mesela 25 yaşında genç kız, 40 yaşında görünümünde. (Adnan Oktar, 26 Şubat 2010)


Ruhu karanlık ve sevgisiz insanlar nuru göremezler. Bağnazlık hurafelerle geliştirilmiş sevgisiz bir sistemdir.
Dünyada mühim olan sevgi ve imandır, makam değil. Mehdiyet devrinde siyaset aşkı ve sevgiyi elde etmek için kullanılacaktır.
Dünyadaki en büyük gıda imana dayalı sevgidir. Allah'ın Hz. Mehdi (as)'a sevgisi çok fazladır.
Sevgiyi dünyaya hakim kılana kadar uğraşacağız. Hadislerde Allah’ın Hz. Mehdi (as)’a sevgisi görülmektedir.
Tevrat’tan Allah’ın Hz. Mehdi (as)’ı çok sevdiği ile ilgili sözler Allah'ın en sevdiği makamlardan biri şehitliktir.
Allah korkusu, Allah'ın sevgisini kaybetmekten çekinmektir. Bazı insanlar Allah’ı unutunca mutlu olacağını sanıyor, böyle yapana Allah bela verir.
Genç kızlar baskıdan telif kabiliyetlerini kaybediyor, neşe ve mutluluk içinde yaşamalılar. Allah yalnız olmayı şanına uygun bulmuyor samimi ve candan sevilmek istiyor.
Allah dünyada ve cennette Kendisinin derin bir sevgi ve derin bir dikkatle sevilmesini önemli görüyor. Allah çok sevildiği ve korkulduğu zaman nimetlerden, cennetten çok zevk alınır./a>
Allah korkusu, Allah'ın sevgisini kaybetmekten çekinmektir. /a> Allah korkusu aklı, dürüstlüğü ve sevgiyi sağlar.
Allah korkusu olmadığında dinsizlik dünyaya hakim olur. Hücreler bile sevgisizliğe isyan eder.
Dünyadaki sevgisizliğin ve nefretin çözümü Mehdiyettir. Filmlerdeki şiddetle dünyadaki sevgisizliği daha da arttırmaya çalışıyorlar.
İtalya’daki ırkçı saldırılar sevgisizlikten ve Darwinist eğitimden kaynaklanmaktadır. Mehdiyet dünya için acil ihtiyaçtır. Sevgisizlikten acılar bütün dünyayı sarıyor.
Güzel ahlak zorluk içindeyken anlaşılır. İnsanların çoğunluğu zorluk ve sıkıntı görmediğinde şımarıyor, acıyla düzeliyor.
Allah dünyada esaslı bir imtihan yapar, bunu anlayan mümin zorluklar karşısında hiç takılmadan ilerler. Zorluklar ve çileler insanı güzelleştirir.

İnsan sevdiği için zora katlanmıyorsa acı çekmiyorsa, güç kullanmıyorsa, herhangi bir emek vermiyorsa sevgisini nereden anlayacaksın? Mesela sevdiği için adam uykusundan feda edemiyor farzedelim. Ben uyuyorum diyor. Bu sevgide olmaz. Sevgide uykusunu ezmesi gerekir. Değil mi? Mesela insan soğukta kalır sevdiğinin sıcakta kalmasını ister. Aç kalır onun yemek yemesini ister. Bu bir sevgidir. (Adnan Oktar, 25 Kasım 2009)


Sayın Adnan Oktar: Yaşadığım zorluklara her zaman hamd ettim. Ahir zamanda Müslümanlar engellerle, baskılarla karşılaşacak bu dönemin sevabı çok daha fazladır. Zorluklar, hastalıklar çok makbuldür.
Pozitif ve samimi vicdanlı bir insan Allah'a ve Kuran'a iman eder. Her gencin Bediüzzaman'ın eserlerini okuyup, o imanı samimiyeti dürüstlüğü görmesi gerekir.
Sevgiyi, aşkı Allah yaratır. Allah sevgiyi imanla birlikte nasip eder. Allah’a gerçekten inanan samimi şuurlu bir Müslüman cehenneme gitmez.
Samimi olan sevgiyi yaşar ve güzelleşir. Furkan Suresi’nden: Samimi olarak Allah’la bağlantı içinde olan kişi akıllı olur.
Allah bizdeki samimi sevgiyi bize göstermek için cennetti yaratıyor. Herhangi bir insan dua etse peygamberlerin samimiyetine ulaşabilir mi?
Allah'ın verdiği nimetleri takdir edemeyen bir insan aşkı yaşayamaz. Allah dünyayı sevgiyi savunanlar için ayakta tutuyor.
Hz. Mehdi (as) insanların en büyük ihtiyacı olan sevgiyi getirecektir. Hz. Süleyman (as) sanatı, estetiği ve sevgiyi ön planda tuttuğu için Allah ona dünya hakimiyeti vermiştir.
Sevgisize sevgiyle karşılık vermek sevgiyi hiçbir şekilde bırakmamak cennet vasfıdır. Biz sevgiyi öğrenmek için imtihan oluyoruz.
Allah kan dökmeyi değil sevgiyi beğeniyor. Eleştiri kabul etmeyen insan deli gibi oluyor. Sevgiyi yaşayamaz.
İnsanın içi ve kalbi sevgiyle titrer. İttihad-ı İslam ancak sevgiyle olur.

 

Adnan Oktar aile ahlakının nasıl olması gerektiğini anlatıyor

Çocuklara Kuran’ı tanıtmak çok önemli.

Çocuklar Allah sevgisi ve Allah korkusu ile yetiştirilmelidir

İman çocuğun kalbine yerleştirilirse hem dünyası hem de sonsuz ahireti kurtulur...


Yazar Hakkında -Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.
www.islami-evlilik.org

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.